Wat is DJAM?

DJAM is een in 1990 opgericht particulier opleidingsinstituut voor Jazz en Lichte Muziek. Het concept voor de opleiding is ontwikkeld door Christian Hassenstein in samenwerking met docenten van verschillende conservatoria in Nederland. Hiermee heeft DJAM een unieke plaats weten in te nemen binnen het Nederlandse muziekonderwijs.

Het uitgangspunt van de opleiding is het aanleren van de muzikale basisprincipes met het accent op improvisatievaardigheid en gehoorsontwikkeling. Het doel van de opleiding is structuur aanbrengen in ieders muzikaliteit, waardoor het mogelijk is een hoog muzikaal niveau te bereiken.

De student heeft de keuze uit drie verschillende lespakketten met daarnaast de mogelijkheid tot het volgen van hoofdvaklessen. Door middel van een toelatingsexamen wordt per vak het niveau bepaald waarna verdere indeling in groepen volgt.

Het aantal studenten per groep is beperkt waardoor er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. Er hangt een sfeer van toewijding, concentratie en collegialiteit. DJAM biedt de mogelijkheid tot voorbereiding op de Vakexamens Lichte Muziek, voor zowel de praktische als de muziektheoretische onderdelen (NB: het voortbestaan van de vakexamens is op dit moment onzeker) en tot voorbereiding op een conservatoriumstudie.

DJAM is een ontmoetingsplek waar studenten elkaar treffen om samen muziek te maken. De opleiding blijft—net als elke serieuze muzikant—steeds in beweging.

DJAM biedt een meerjarige muziekopleiding met zowel theorie- als praktijkvakken, die nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. De docenten zijn ervaren en gemotiveerd en werken nauw met elkaar samen.

 Download hier de actuele DJAM-brochure