FAQ’s (vaak gestelde vragen)

Wij dragen zorg voor de veiligheid in de lessituatie en volgen de regels van het RIVM in het gebouw. Wij hanteren een maximaal aantal studenten in de leslokalen en er is goede ventilatie. Verder wordt er 1,5m afstand gehouden en de handen worden gedesinfecteerd, etc. Mensen met ziekteverschijnselen mogen niet komen.

Dat kan in principe wel. DJAM heeft in het voorbereidend combo-niveau (combo VB) plaats voor studenten die nog geen goede instrumenttechnische beheersing hebben. Mocht dit nog niet kunnen, dan kan als eerste stap theorieles in combinatie met hoofdvaklessen gevolgd worden. In samenwerking met je docenten kan bekeken worden wanneer je ver genoeg bent om in een combo ingedeeld te worden.

Ja. Goed noten kunnen lezen is niet essentieel om DJAM te kunnen gaan volgen. Wij gaan ervan uit dat het voor de muziek belangrijker is om 'goede oren te hebben dan ogen'. De kennis van notenschrift is wel van belang, en enige routine hierin bouw je ook op bij harmonieleer, ritmiek en solfège.

Mocht je voor begin van de studie nog geen notenkennis hebben dan kun je via DJAM het voortraject ‘Van blad lezen’ (3 lessen á 60 min) volgen.

In combo is het belangrijker om goed te luisteren en te communiceren. Van blad lezen doen we zelden in combo; meestal krijg je de stukken vantevoren mee naar huis en dan heb je alle tijd om ze voor te bereiden. En mocht het je helemaal niet lukken: alle stukken die in combo gedaan worden zijn ook op cd's op DJAM beschikbaar (als onderdeel van het lesmateriaal).

Dat kan. Je kunt je dan voor studiepakket 2 inschrijven. Dit houdt in dat je alleen de vakken harmonieleer, improvisatie, ritmiek, solfège en APM volgt.

N.B.: Volgens het DJAM-onderwijssysteem is het niet zinvol, en daarom niet mogelijk, om losse vakken te volgen uit de DJAM-studiepakketten. Dit gebeurt alleen als na het afleggen van de toelatingstest blijkt dat je sommige vakken niet meer nodig hebt.

Dat kan. Als na de toelatingstest blijkt dat je over voldoende theoretische kennis en solfègevaardigheid beschikt om zonder problemen mee te kunnen komen in het combo, dan kun je je voor studiepakket 3 inschrijven. Dit houdt in dat je alleen combolessen volgt.

Je moet een toelatingstest doen omdat we je voor alle vakken die op DJAM gegeven worden optimaal willen indelen. Zo leer je het makkelijkst, zonder op je tenen te moeten lopen of je te vervelen in de lessen.

Dat verschilt per vak. In de combo's zitten gemiddeld 6 studenten, in APM rond de 20 en in de theoriegroepen tussen de 5 en ca. 15 studenten.

DJAM is geen door de overheid erkend instituut. Je krijgt na afsluiting van DJAM een (niet officieel) getuigschrift uitgereikt. Wel is het mogelijk om je bij DJAM voor te bereiden op het afleggen van het Vakdiploma Lichte Muziek. NB: op dit moment is het voortbestaan van de vakexamens niet zeker. We proberen je op de hoogte houden van de mogelijke ontwikkelingen.

N.B.: Onze ervaring leert dat een diploma alleen nodig is als je op een (muziek)school les wilt geven. Als je goed speelt, vraagt niemand je of je ook 'officieel' gediplomeerd bent.

DJAM heeft zijn eigen karakter en aanpak ontwikkeld in het onderwijzen van muziek. Daar zijn we trots op en we willen dan ook onafhankelijk blijven en zonder inspraak van derden ons onderwijssysteem kunnen toepassen en optimaliseren. DJAM is vooral gericht op artistieke ontwikkeling en heeft een ideële aanpak; ons onderwijs gaat meer de diepte in. Instituten die afhankelijk zijn van de richtlijnen van de overheid m.b.t. muziekonderwijs zijn vaak meer gericht op de beroepspraktijk, d.w.z. meer in de breedte geörienteerd.

We proberen getalenteerde muzikanten (zowel beginners als gevorderden) de kans te bieden om hun muzikaliteit op een serieuze maar ook aangename wijze te ontwikkelen, om uiteindelijk zelfstandig op hoog muzikaal niveau te kunnen functioneren. De belangrijkste aspecten hierbij zijn:

  • ontwikkelen van voldoende techniek op je instrument
  • opbouw van theorie- en solfègekennis
  • het vermogen om in een band met anderen samen te kunnen spelen

In principe worden alleen aan DJAM-studenten privélessen (bij DJAM heet dat 'hoofdvaklessen') gegeven. De DJAM-hoofdvaklessen zijn bedoeld als ondersteuning voor de DJAM-groepslessen. Mocht je alleen hoofdvaklessen via DJAM willen volgen, dan kun je je op de wachtlijst laten zetten. Als onze docenten nog plek hebben, wordt contact met je opgenomen.

DJAM is een particuliere opleiding. Een studie bij DJAM geeft je dus geen recht op een visum. Voor meer informatie over jouw mogelijkheden om een visum te krijgen, kun je terecht bij een Nederlandse ambassade.

NB: we kunnen helaas geen hulp bieden bij het vinden van geschikte woonruimte voor buitenlandse studenten.

DJAM huurt zelf hun ruimtes alleen tijdens de lesuren en kan dus lokalen niet voor hun studenten beschikbaar stellen buiten de lesuren om. Voor afspraken mbt. huur van lokalen kun je contact opnemen met het Polanentheater, tel. 020 - 682 13 11.

We weten dat het vinden van woonruimte moeilijk is maar helaas kunnen wij hier niet aan voorzien.

In principe worden alle lessen in het Nederlands gegeven. Hoofdvak en combo kunnen op verzoek echter ook in het Engels worden gegeven. Voor de theorielessen is dit niet mogelijk, omdat ons lesmateriaal in het Nederlands is geschreven. Een vertaling zou te veel tijd kosten. We raden aan om studiegroepen te vormen met andere studenten om de lessen te herhalen in geval van taalproblemen.

De beste oplossing is om de Nederlandse taal te leren. Wij adviseren om vooraf taalcursussen te volgen en/of enige tijd voor aanvang van de studie naar Nederland te verhuizen. In het begin is het begrijpen van de taal alles wat je nodig hebt. Met Engels kunt u goed communiceren in het dagelijks leven.