Kosten hoofdvakles

Kosten hoofdvakles

Als je DJAM-groepslessen volgt, bedragen de kosten voor de hoofdvaklessen (e 1010,-). Deze zijn niet bij het cursusgeld van een van de pakketten inbegrepen. Mocht je alleen hoofdvaklessen willen volgen zonder groepslessen, is het bedrag e 1130,-. Dit bedrag dient aan de hoofdvakdocent te worden voldaan en niet op de DJAM-rekening te worden overgemaakt.

Voor de hoofdvaklessen sluiten de student en de hoofdvakdocent een aparte overeenkomst af. Het gaat om 30 hoofdvaklessen per cursusjaar. De wijze van betalen is vergelijkbaar met die van het cursusgeld (ineens betalen, of—wat duurder is—betalen in 4 termijnen verdeeld over het cursusjaar).