Toelating / aanmelding

De toelatingen van DJAM worden gehouden van juni t/m november. Iedereen kan zich vrijblijvend daarvoor inschrijven. Via het Inschrijfformulier toelating kun je je online opgeven en de dagen zien wanneer de examens worden gehouden.

NB: In verband met de beperkte beschikbaarheid van studieplaatsen adviseren wij je om zo vroeg mogelijk toelating te doen. Ook kan er dan beter rekening gehouden worden met je keuze voor studiedagen en -tijden.

Voorwaarde om tot de opleiding te worden toegelaten is dat we een duidelijke muzikale aanleg herkennen. We eisen geen beheersing van specifieke vaardigheden of theoretische kennis; de vijf niveaus op DJAM maken het mogelijk dat iedereen in aansluiting op zijn of haar muzikale ontwikkeling geplaatst kan worden.

Daarnaast proberen we te beoordelen of de studenten de juiste instelling en motivatie meebrengen; groepslessen vereisen nu eenmaal een bepaald minimum aan flexibiliteit en een coöperatieve instelling.

De toelating bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen vinden op één dag op verschillende tijden plaats.

Het theoretische gedeelte

Groepsgewijs, duur: 45 min.
Dit is een schriftelijke test met muziektheoretische onderwerpen. Deze test begint eenvoudig en eindigt met onderwerpen waarvoor een behoorlijke kennis van de muziektheorie vereist is; je beantwoordt alleen die vragen waarvoor jouw kennis toereikend is.

Het praktische gedeelte

Individueel, duur: 45 min.
Hiervoor neem je twee of drie van je favoriete jazz-standards mee. Als je nog geen jazzervaring hebt, neem dan muziek mee in de stijl die je wel wilt of kunt spelen. DJAM-docenten zorgen voor de begeleiding. Vervolgens worden ook, aangepast aan jouw niveau, je improvisatievaardigheid, gehoor en ritmisch vermogen getest.

Zenuwachtig worden voor de toelating is niet nodig: we verwachten niet dat je een prestatie komt leveren. Het gaat erom dat we je op het voor jou meest geschikte niveau in kunnen delen. De uitslag van het examen wordt je bijna altijd direct na afloop meegedeeld.

Als je toegelaten wordt tot de opleiding ontvang je het aanmeldingsformulier. Dit is een officieel contract dat voor de duur van één cursusjaar geldig is.Als je besluit om aan de opleiding deel te nemen dien je het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend aan DJAM terug te sturen en de bijbehorende verplichtingen te aanvaarden.