Mogelijkheden met DJAM

DJAM-DIPLOMA’S

Na het succesvol afsluiten van de theorievakken op niveau 3 (fase 1), niveau gevorderd 2 (fase 2) en combo niveau gevorderd krijg je van ons telkens een diploma uitgereikt. Daarop worden de resultaten vermeld van alle praktische en/of muziektheoretische vakken die je op DJAM gevolgd hebt. Met deze diploma’s willen we aangeven dat we je geschikt vinden om op hoog muzikaal niveau op eigen benen te staan.

Hoewel we natuurlijk geen garanties kunnen geven voor het behalen van studieplaatsen of certificaten op andere instituten willen we hieronder wel kort twee belangrijke mogelijkheden toelichten.

VAKEXAMENS LICHTE MUZIEK

(het vroegere Staatsexamen)
Indien je ambities hebt om de Vakexamens Lichte Muziek te doen, kun je je hierop via DJAM goed voorbereiden. Het afsluiten van het gevorderd niveau vormt een goede basis om de Vakexamens met succes te kunnen afleggen. Gezien de hoeveelheid stof die nodig is voor de examens moet je er rekening mee houden dat je extra (bij)lessen moet volgen. Je kunt bij DJAM les krijgen in alle vakken die bij de muziekvakexamens worden geëxamineerd, behalve in de didactische vakken en muziekgeschiedenis.

NB: op dit moment is het voortbestaan van de vakexamens niet zeker. We proberen je op de hoogte houden van de mogelijke ontwikkelingen.

Conservatoriumstudie

Als je van plan bent om toelatingsexamen voor een conservatoriumopleiding te doen, heb je, na het met succes afronden van niveau 2, voldoende muziektheoretische vaardigheden om het examen met goed gevolg af te kunnen leggen.

De toelating is vervolgens sterk afhankelijk van je niveau op je hoofdvak-instrument. Uiteraard kun je voor je instrumentale vaardigheden rekenen op een verantwoorde begeleiding van je DJAM-hoofdvakdocent.

Een grote rol speelt ook het conservatorium waar je toelatingsexamen bij doet. Sommige instituten leggen de lat hoger dan andere. Ook door fusies en/of bezuinigingen bij verschillende instituten of door wetswijzigingen bij de overheid kan het aantal toegelaten studenten, soms per cursusjaar, variëren.