De vakken op DJAM

Hieronder vind je een overzicht van alle vakken van het DJAM-lesprogramma.

Combo

De combolessen staan centraal op DJAM. Hierin worden alle vaardigheden uit de overige vakken in de praktijk gebracht door middel van improvisatie, samenspel en het bestuderen van stukken en arrangementen. Belangrijk hierbij zijn communicatie en het luisteren naar jezelf en naar medemusici.

Het aantal mensen in zo’n combo is niet groot. We proberen te vermijden dat in een combo een instrument dubbel bezet wordt; om roostertechnische reden is dit soms toch noodzakelijk. Bas en drums worden echter nooit dubbel bezet. Naast arrangementen van Jazzstandards worden er in combo 1 en 2 ook muziekstukken behandeld die speciaal voor deze niveaus zijn gecomponeerd. Deze stukken sluiten goed aan bij de gehoor- en theorievaardigheid van deze niveaus.

Belangrijk voor deelname aan de combolessen is dat je beschikt over voldoende techniek op je instrument. Mocht bij de auditie blijken dat je nog niet ver genoeg bent dan kun je als voorbereiding eerst hoofdvaklessen volgen, idealiter in combinatie met de Verdiepende Vakken.

Soms is het volgen van hoofdvaklessen noodzakelijk voor deelname aan de combolessen of voor een indeling op een hoger comboniveau.

Er zijn meespeel-bestanden met alle stukken die in de les behandeld worden (onderdeel van het DJAM-lesmateriaal). Ook worden er originele opnames aanbevolen van een groot aantal Jazzstandards (via de DJAM-studentensite).

Tijdens het Nieuwjaarsconcert en op de Open Dag geven de verschillende combo’s een kort optreden.

Duur van de lessen: niveau 1 en 2: een les à 90 minuten per week; niveau 3: een les à 135 minuten per week; niveau gevorderd: een les à 180 minuten per week

Bekijk optredens van diverse DJAM-combo’s hier.

verdiepende vakken (theoretisch en praktisch)

DJAM biedt naast de combolessen een divers vakkenpakket aan dat leidt tot zinvolle verdieping in het muziekmaken: de Verdiepende Vakken. Denk hierbij aan vakken zoals theorie, improvisatie, ritmiek en gehoortraining. Naast inhoudelijk begrip verbeter je ook je ritmische vaardigheden en je muzikale gehoor. Communicatie in een band wordt makkelijker, omdat je beter begrijpt hoe de muziek theoretisch in elkaar steekt, en ook beter weet hoe je de dingen moet benoemen.

In de lessen speel je veel op je eigen instrument (voor de vocalisten is dat de stem). Op die manier is er een directe link met de praktijk. Onze ervaring is dat de leerstof dan ook beter wordt onthouden.

Verdieping 1 (de basisvakken, niveau 1 t/m 3)

De niveaus 1 t/m 3 vormen samen onze theoretische basisopleiding. Verdieping 1 wordt opgedeeld in 5 verschillende vakken (theorie, improvisatie, ritmiek, gehoortraining en APM).

 1. Theorie
  Hoe steekt muziek nu eigenlijk in elkaar? Daar gaat dit cruciale vak over. Onderwerpen zijn: intervallen, toonladders, toonsoorten, akkoorden. Op de hogere niveaus komen daar trappenanalyse, toevoegingen en stemvoering bij.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 2. Improvisatie
  Bij deze lessen krijg je tools aangereikt om je solo op melodisch, harmonisch en ritmisch gebied te verbeteren. Frasering en variatie zijn terugkomende onderwerpen. Ook worden verbanden gelegd met de vakken harmonieleer, ritmiek en solfège. Bijvoorbeeld: hoe kun je de geleerde toonladders gebruiken? Wat is de link met het akkoordenschema?
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 3. Ritmiek
  Bij dit vak is het uitvoeren van ritmes, zowel spelend als zingend, een belangrijke vaardigheid. Verder improviseer je met ritmes, en leer je ze noteren. Ook ben je bezig met het verbeteren van je timing binnen een bepaalde stijl. Het onder de knie krijgen van swingfeel speelt daarbij een grote rol. Op de hogere niveaus worden de ritmes complexer en de tempi sneller.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 4. Gehoortraining
  Bij deze lessen train je je muzikale gehoor. Je oefent intervallen, toonladders, akkoorden, melodieën en akkoordprogressies op gehoor te herkennen, na te spelen en te noteren. Het doel is het verbeteren van je klankvoorstelling, waardoor je idealiter van te voren (ongeveer) hoort wat je gaat spelen. Een minimale vaardigheid op de piano of gitaar is voor dit vak belangrijk, omdat deze instrumenten voor dit vak fungeren als controlemiddel.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 5. APM (Aanvullende Praktische Modules)

  Deze lessen bestaan uit modules die een belangrijke aanvulling vormen op de overige vakken. De practicum modules zijn: II-V-I progressies, solo practicum, modaal practicum, turnaround practicum, blues practicum, guide-tone lines practicum, en big-band. Naast de practicum-modules zijn er modules waar actief luisteren centraal staat: Luisteren naar Jazz en Jazzgeschiedenis.
  APM bestaat uit 3 jaargangen, die ieder een verschillende invulling krijgen. Sommige modules komen terug met andere stukken (big-band en solo-practicum), terwijl andere modules rouleren. Wanneer je de 3 jaar basisvakken hebt gevolgd, heb je alle APM jaargangen afgerond.
  Duur van de lessen: een les à 60 minuten in de week

Voor Verdieping 1 zijn begeleidende cd‘s en boeken beschikbaar die je tijdens je studie nodig hebt (onderdeel van het DJAM-lesmateriaal). De cd-opnames zijn ook te downloaden op onze studentensite.

Om deze vakken goed te kunnen volgen stelt DJAM voor deelname de volgende voorwaarden:

 • je dient te beschikken over een akkoordinstrument
  Pianisten, gitaristen en accordeonisten zijn wat dat betreft al voorzien. Aan de andere studenten vragen we voor het begin van de studie een keyboard of piano aan te schaffen.
 • je dient te beschikken over basiskennis van het notenschrift

  Mocht je nog geen notenkennis hebben dan kun je via DJAM het voortraject ‘Van blad lezen’ (3 lessen á 60 min) volgen. Dit traject kun je naar keuze in juli, augustus en september volgen, voorafgaand aan de start van het cursusjaar.

N.B.: Sommige groepen kunnen alleen van start gaan bij voldoende deelnemers.

Verdieping 2 (de uitbreidingsvakken, niveau gevorderd)

Aansluitend aan Verdieping 1 biedt DJAM de mogelijkheid om de vakken arrangeren en componeren te volgen als onderdelen van het gevorderd theorieniveau. Jazz zal hierbij het uitgangspunt zijn, alhoewel er ook uitstapjes naar de popmuziek worden gemaakt.

 1. Arrangeren
  Bij dit vak leer je een melodie met akkoorden uit te werken voor een bepaalde bezetting. Een belangrijk onderdeel is instrumentatie, waarbij je leert over de eigenschappen van instrumenten, en hoe je een partij voor deze instrumenten kunt schrijven. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de technische kant van arrangeren: parallelle harmonisatie, fills, tegenbeweging en zijdelingse beweging. Reharmonisatie is een ander onderwerp dat zal langskomen.
  Duur van de lessen: een les à 100 minuten in de twee weken
 2. Componeren
  Bij dit vak kijken we naar liedvormen in de jazz en de popmuziek. Zo leer je hoe je een compositie structuur kunt geven. We oefenen met het schrijven van goedlopende akkoordschema‘s binnen een bepaalde liedvorm. Hierbij pas je de kennis toe die je bij de Verdieping 1 hebt opgedaan. We besteden aandacht aan melodische opbouw, ritmiek, climax-werking en stijlkenmerken. Tijdens de lessen wordt er veel geluisterd naar voorbeelden uit de praktijk.
  Duur van de lessen: een les à 100 minuten in de twee weken

We raden aan om eerst arrangeren te volgen en daarna componeren. Je kunt dan je composities zelf arrangeren en hebt bovendien al extra inzicht ontwikkeld in akkoorden, wat het componeren ten goede komt.

Om deze vakken goed te kunnen volgen is een aantal vaardigheden noodzakelijk. Daarom stelt DJAM voor deelname de volgende voorwaarden:

 • voldoende kennis van muziektheorie
  – Studenten die al aan DJAM studeren::
  Je hebt theorie 3 afgerond of je bent in hetzelfde cursusjaar ook voor theorie 3 ingeschreven. Gehoortraining 2 en ritmiek 2 zijn afgerond.
  – Nieuwe studenten:
  Bij de auditie blijkt dat je voldoende theoretische kennis hebt, vergelijkbaar met theorie 3 op DJAM. Ook blijkt dat je vaardigheid op het gebied van gehoortraining en ritmiek voldoende is, vergelijkbaar met een afgesloten niveau 2 op DJAM.
 • voldoende vaardigheid op piano of gitaar
  Je kunt op een langzaam tempo akkoorden en melodieën spelen.
 • kunnen werken met een muzieknotatie-programma (bv MuseScore, Sibelius, Finale of Dorico).

Hoofdvakles

DJAM-hoofdvaklessen zijn individuele lessen, die gericht zijn op het spelen van jouw instrument (stem). Ze dienen als ondersteuning van de lesstof en begeleiden je bij je muzikale ontwikkeling in het algemeen. In principe kun je voor elk instrument via DJAM hoofdvaklessen krijgen.
Duur van de lessen: een les à 45 minuten per week

Vakken per week en niveau

Deze tabel laat zien welke vakken je volgt op welk studieniveau. Er zijn 3 pakketten mogelijk. Hoofdvak volg je los van welk pakket je gekozen hebt.

Vak

Niveau

Combo Theorie Improvisatie Ritmiek Gehoortraining Compositie/
arrangeren
APM Hoofdvakles
I  
II  
III  
Gevorderd