De vakken op DJAM

Hieronder vind je een overzicht van alle vakken van het DJAM-lesprogramma.

Combo

De combolessen staan centraal op DJAM. Hierin worden alle vaardigheden uit de overige vakken in de praktijk gebracht door middel van improvisatie, samenspel en het bestuderen van stukken en arrangementen. Belangrijk hierbij zijn communicatie en het luisteren naar jezelf en naar medemusici.

Naast arrangementen van jazz-standards worden er ook stukken behandeld die speciaal gecomponeerd zijn voor de verschillende niveaus op DJAM.

Er zijn begeleidende meespeel-cd’s met alle stukken die in de les behandeld worden (onderdeel van het DJAM-lesmateriaal). Ook stelt DJAM een speciale studie-cd beschikbaar met daarop de originele opnames van een groot aantal Jazzstandards. Hierbij hoort een boekje waarin je de titels en de verschillende bezettingen treft (onderdeel van het DJAM-lesmateriaal).

Tijdens het kerstconcert en op de Open Dag geven de verschillende combo’s een kort optreden.

Duur van de lessen: niveau VB t/m 2: een les à 90 minuten per week; niveau 3: een les à 135 minuten per week; niveau gevorderd: een les à 180 minuten per week

Bekijk optredens van diverse DJAM-combo’s hier.

Muziektheorie

DJAM is ervan overtuigd dat het bestuderen van muziektheorie leidt tot een zinvolle verdieping in het muziekmaken. Naast inhoudelijk begrip verbeter je ook je ritmische vaardigheden en je muzikale gehoor. Communicatie in een band wordt makkelijker, omdat je beter begrijpt hoe de muziek in elkaar steekt, en ook beter weet hoe je de dingen moet benoemen.
Muziektheorie op DJAM is allesbehalve ‘droog’. Integendeel: in de lessen speel je veel op je eigen instrument (voor de vocalisten is dat de stem). Op die manier is er een direkte link met de praktijk. Onze ervaring leert dat het leerstof dan ook beter onthouden kan worden. Muziektheorie op DJAM staat altijd in dienst van het beter musiceren.

Om het maximale uit de theorielessen te halen is het belangrijk dat je beschikt over een akkoordinstrument, zodat je huiswerkopgaven thuis kunt spelen. Pianisten, gitaristen en accordeonisten zijn wat dat betreft al voorzien.
Aan de andere studenten vragen we een keyboard of piano aan te schaffen, voorzover nog niet aanwezig.

Voor de theorielessen zijn begeleidende cd‘s en een boeken beschikbaar met het materiaal dat je tijdens je studie nodig hebt (onderdeel van het DJAM-lesmateriaal). De cd-opnames zijn ook te downloaden via onze studentensite.

Per niveau hebben de DJAM-theorievakken een andere benaming en opzet. Niveau 1 t/m 3 vormen onze basisopleiding. Muziektheorie wordt hier opgedeeld in 4 verschillende vakken (harmonieleer, improvisatie, solfège en ritmiek). Op het voorbereidend c.q. gevorderd niveau worden deze vakken gebundeld in Theorie VB (voorbereidend) c.q. Theorie GV (gevorderd).

 1. Theorie VB (voorbereidend)
  In deze lessen volg je muziektheorie op een voorbereidend niveau. Het is bedoeld voor studenten die nog geen noten kunnen lezen. Of voor studenten die dat al wel een beetje kunnen, maar voor wie het nazingen of naspelen van tonen en/of ritmes nog te moeilijk is. Naast het leren noten lezen zet je ook je eerste stappen op het terrein van de harmonieleer, solfège, ritmiek, improvisatie en piano-/gitaarvaardigheid. Na het afronden van niveau VB ben je goed voorbereid op niveau 1.
  Duur van de lessen: een les à 90 minuten per week
 2. Harmonieleer
  Hoe steekt muziek nu eigenlijk in elkaar? Daar gaat dit cruciale vak over. Onderwerpen zijn: intervallen, toonladders, toonsoorten, akkoorden. Op de hogere niveaus komen daar trappenanalyse, toevoegingen en stemvoering bij.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 3. Improvisatie
  Bij deze lessen krijg je tools aangereikt om je solo op melodisch, harmonisch en ritmisch gebied te verbeteren. Frasering en variatie zijn terugkomende onderwerpen. Ook worden verbanden gelegd met de vakken harmonieleer, ritmiek en solfège. Bijvoorbeeld: hoe kun je de geleerde toonladders gebruiken? Wat is de link met het akkoordschema?
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 4. Ritmiek
  Bij dit vak is het uitvoeren van ritmes, zowel spelend als zingend, een belangrijke vaardigheid. Verder improviseer je met ritmes, en leer je ze ook noteren. Ook ben je bezig met het verbeteren van je timing binnen een bepaalde stijl. Het onder de knie krijgen van swingfeel speelt daarbij een grote rol. Op de hogere niveaus worden de ritmes complexer en de tempi sneller.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 5. Solfège
  Bij deze lessen train je je muzikale gehoor. Je probeert intervallen, toonladders, akkoorden, melodieën en akkoordprogressies op gehoor te herkennen, na te spelen en te noteren. Het doel is het verbeteren van je klankvoorstelling, waarbij je idealiter van te voren (ongeveer) hoort wat je gaat spelen. Een minimale vaardigheid op de piano of gitaar is voor dit vak belangrijk, omdat deze instrumenten voor dit vak fungeren als controlemiddel.
  Duur van de lessen: een les à 50 minuten in de twee weken
 6. Theorie GV (gevorderd)
  Theorie GV is te zien als een uitbreiding van de basisopleiding theorie. De nadruk ligt nu op het toepassen van het geleerde. Vaste onderwerpen zijn: solo’s uitzoeken en analyseren, arrangeren, en analyse van combo-stukken. Je kunt Theorie GV volgen mits je minimaal harmonieleer niveau 3 én de overige theorievakken op niveau 2 hebt afgesloten. Verder raden we je sterk aan in het jaar waarin je theorie GV volgt ook de resterende theorie niveau-3-vakken te volgen en af te sluiten.
  Duur van de lessen: een les à 90 minuten per week

 

APM (aanvullende praktische modules)

Deze lessen bestaan uit modules die een belangrijke aanvulling zijn op de kernvakken combo, theorie en hoofdvak. De practicum modules zijn: II-V-I progressies, solo practicum, modaal practicum, turnaround practicum, blues practicum, guide-tone lines practicum en big-band. Overige modules: luisteren naar Jazz en Jazzgeschiedenis. Elke module heeft een duur van 2 tot 6 weken.
Duur van de lessen: een les à 60 minuten per week

N.B.: Sommige groepen kunnen alleen van start gaan bij voldoende deelnemers.

Hoofdvakles

DJAM-hoofdvaklessen zijn individuele, op het hoofdvakinstrument gerichte lessen. Ze dienen als ondersteuning van de lesstof en begeleiden je bij je muzikale ontwikkeling in het algemeen. In principe kun je voor elk instrument via DJAM hoofdvaklessen krijgen.
Duur van de lessen: een les à 50 minuten per week

Vakken per week en niveau

Vak

Niveau

Combo Theorie VB Harmonieleer Improvisatie Ritmiek Solfège Theorie GV APM Hoofdvakles
Voorbereidend
I
II
III
Gevorderd