Lesmateriaal

Op DJAM werken we met zelf ontwikkeld lesmateriaal. Als je op DJAM studeert, moet je het bij jouw niveau en studiepakket behorende lesmateriaal aanschaffen. Het lesmateriaal kan ook worden aangeschaft als je niet op DJAM studeert. Neem in dat geval contact op met de DJAM-adminstratie.

Alle audio tracks zijn beschikbaar voor DJAM-studenten als download in mp3-formaat via de DJAM-studentensite (onderdeel van het digitale lesmateriaal).

Hieronder vind je een overzicht van het DJAM-lesmateriaal:

Thema's en oefeningen (boek) en audiotracks

In de combo- en improvisatielessen van de niveau's 1, 2, 3 en bij het hoofdvak worden er speciaal geschreven stukken cq. jazzstandards behandeld, passend bij de betreffende niveau's.  Deze staan als leadsheets in de boeken 'Thema's en oefeningen', aangevuld met voorbeelden voor de begeleiding. Naast de bladmuziek staan je er ook bijbehorende improvisatie oefeningen in zoals:

• ritmisch: klanken voor ritmiek, legato frasering, ritmes en melodische invulling, riffs
• melodisch: oefeningen met motieven, omgang met intervallen
• harmonisch: modes, akkoordschema's, guidetone lines, akkoordladders

Voor alle behandelde stukken en voor sommige oefeningen zijn er meespeel- cq. audiotracks, zodat thuis geoefend kan worden. De audiotracks kun je downloaden via de DJAM-studentensite (onderdeel digitaal lesmateriaal).

Er zijn per niveau 5 boeken beschikbaar (C-versie en telkens voor transponerende instrumenten):

• C instrumenten (piano, gitaar, zang enz)
• Bb instrumenten (tenorsax)
• Bb trompet
• Eb instrumenten (alt- en baritonsax)
• F sleutel (bas en trombone)

Luister naar een voorbeeld van meespeel-track "F-blues": mp3 (533 KB)

Thema's en oefeningen niveau 1

Thema's en oefeningen niveau 2

Thema's en oefeningen niveau 3

Lesmateriaal Theorie

Dit boek bevat muziektheoretisch materiaal wat voor het volgen van o.a. de lessen theorie en improvisatie nodig is. Het wordt op alle niveau's op DJAM gebruikt. Het boek bevat 230 bladzijdes. Voorbeelden in pdf:

Dicteepakket

Het dicteepakket (boekje met audiotracks) bevat harmonische dictees, d.w.z. intervallen, drie- en vierklanken, kadensen en progressies. Het is bedoeld om zelfstandig thuis solfègeoefeningen te doen.

Voorbeelden in pdf:

Lesmateriaal solfège

Extra lesmateriaal: dit is een verzameling van ritmische en melodische solfège oefeningen, geschikt voor zelfstudie. De oefeningen in dit boek zijn ook beschikbaar als audio tracks die je kunt downloaden. Mocht je geïnteresseerd zijn om dit boek aan te schaffen, neem dan contact op met de administratie.