Inschrijving toelating

N.B. De informatie op onze website is compleet en bevat dezelfde informatie als onze brochure. We verwachten dat je deze informatie goed hebt bestudeerd vóór inschrijving. Het is wel handig om deze informatie compact in huis te hebben. Hiervoor kun je onze brochure downloaden of thuisgestuurt krijgen.

Tegelijk met dit formulier stort ik euro 35,- deelnamekosten
op de DJAM-bankrekening:
ING bank tnv. DJAM, Amsterdam
IBAN nr: NL64INGB0006131984, BIC code: INGBNL2A
NB: Transferprovisie is voor rekening van de student. We adviseren daarom mensen uit landen uit de Euro zone gebruik te maken van de bovengenoemde bankcodes om verdere kosten te voorkomen. Informeer even bij je bankkantoor hoe je deze codes moet gebruiken.
Na ontvangst van deze inschrijving en de deelnamekosten bij DJAM krijg je een brief met datum en tijdstip waarop het examen wordt afgelegd.

De dagen waarop de toelatingen in 2020 plaatsvinden zijn: zondag 21 juni en zondag 5 juli. Ook zijn er reservedagen voor mensen die zich pas later aanmelden.

Je voorkeur voor de toelating in 2020 gaat uit naar:

Reservedagen, alleen bedoeld voor wie zich na 5 juli inschrijft:

Ja, ik accepteer de Privacy Policy.

Tegen spam, ik ben geen robot: