Niveau-indeling

TOELATINGSTEST

Om aan je studie bij DJAM te kunnen beginnen moet je een toelatingstest doen. Hierbij word je per vak ingedeeld op een van de 4 niveaus, passend bij je muzikale ontwikkeling. De resultaten van de auditie worden je na een korte bespreking bijna altijd direct (mondeling en schriftelijk) medegedeeld. Aan een toelating zijn kosten verbonden.
Mocht na een aantal lessen blijken dat je te hoog of te laag bent ingedeeld, dan kan in overleg met de docent overplaatsing naar een ander niveau worden besproken.

OVERGANGSEXAMEN

In mei en juni doe je examen in alle vakken, uitgezonderd APM en je hoofdvak. Hierbij moet blijken of je in het volgende cursusjaar de studie op een hoger niveau kunt vervolgen.
Omdat iedereen zijn eigen studietempo heeft, er veel materiaal aangeboden wordt in elk studiejaar en je voor het ene vak wellicht meer aanleg hebt dan voor het andere, kan het gebeuren dat je langer dan één studiejaar doet over het afsluiten van één of meerdere vakken.
De uitslag van deze examens komt, uitgebreid met opmerkingen en suggesties, in een rapport te staan dat je aan het einde van het cursusjaar uitgereikt krijgt.

HEREXAMEN

Mocht je overgangsexamens gemist hebben of niet tevreden zijn met je niveauindeling, dan kun je een herexamen doen. De herexamens vinden plaats in de periode van de toelatingen. Aan een herexamen zijn kosten verbonden. Tijdens een herexamen kunnen maximaal twee vakken gedaan worden.

NB: Soms is het volgen van hoofdvaklessen noodzakelijk voor deelname aan de combolessen of voor een indeling op een hoger comboniveau.