De DJAM-lespaketten

DJAM biedt 3 verschillende lespakketten. Daarnaast is het mogelijk om hoofdvakles te volgen. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden.

Pakket 1 (alle vakken excl. hoofdvakles)

Het concept van de opleiding komt het beste naar voren in de combinatie van vakken die in dit pakket aangeboden worden. Het omvat alle vakken (excl. hoofdvakles) die op DJAM onderwezen worden.
Als je voor pakket 1 kiest heb je 4 tot 5 uur les per week en je moet daarnaast rekening moet houden met zo'n 10 tot 15 uur huiswerk (*) per week.
Over het algemeen adviseren we onze studenten dit totaalpakket te kiezen. In sommige gevallen kan het zinvol zijn een van de andere pakketten te kiezen.

Pakket 2 (alleen de Verdiepende Vakken)

Dit pakket omvat de Verdiepende Vakken (theorie,ritmiek,gehoortraining, improvisatie en APM) en kan bijvoorbeeld zinvol zijn voor mensen die alleen hun gehoorontwikkeling en theoretische kennis willen verbeteren. De keuze voor pakket 2 houdt in dat je, afhankelijk van het niveau waarop je bent ingedeeld, 1,5 tot 2,5 uur les per week hebt en rekening moet houden met 5 tot 10 uur huiswerk (*) per week.

Pakket 3 (alleen combolessen)

Dit pakket omvat alleen combolessen en het is geschikt voor studenten die theoretisch en gehoormatig verder ontwikkeld zijn en praktisch meer ervaring willen opdoen.
Pakket 3 is, afhankelijk van het niveau waarop je lessen volgt, 1,5 tot 3 uur les per week. Voor huiswerk (*) moet je bij dit pakket eveneens 5 tot 10 uur per week rekenen.
Om voor pakket 3 in aanmerking te komen moet tijdens de toelatingstest blijken dat de theoretische en gehoormatige vaardigheden bij de kandidaat voldoende ontwikkeld zijn.
Omdat het aantal studieplaatsen voor combo beperkt is, worden studenten die voor studiepakket 1 kiezen voorrang gegeven bij de plaatsing.

 

Hoofdvakles

De ervaring leert dat de hoofdvaklessen het verloop van de studie zeer ten goede komen omdat ze nauwkeurig zijn afgestemd op de lessen zoals die binnen DJAM gegeven worden. Om die reden adviseren we je om via DJAM hoofdvaklessen te nemen.

Hoofdvakles is een keuzevak; we behouden ons echter wel het recht voor om studenten die voor DJAM-hoofdvaklessen kiezen voorrang te geven bij de plaatsing.

Voor hoofdvakles (45 minuten les per week) is het moeilijker te bepalen hoeveel tijd je moet rekenen voor het huiswerk (*). Dit doordat de hoofdvaklessen voor een groot deel afgestemd zijn op de combolessen. Je neemt vaak combostukken door tijdens de hoofdvakles. De tijd die je besteedt aan het oefenen van combostukken komt tegelijkertijd je spel ten goede. En andersom: als je regelmatig je stem-/speelvaardigheid in de hoofdvaklessen traint kost het aanmerkelijk minder moeite om je goed voor te bereiden op de combolessen.

De kosten voor de hoofdvaklessen zijn niet inbegrepen bij het cursusgeld voor de studiepakketten..

(*) NB.: Het aantal uren voor huiswerk is moeilijk in te schatten. Dit wordt, behalve door het gekozen studiepakket, ook bepaald door je eigen leertempo en de mate waarin de studietijd effectief wordt gebruikt.