De wijze van betalen

De wijze van betalen

Er zijn twee mogelijkheden om het cursusgeld te betalen:

  • Het gehele bedrag in een keer contant of via een overschrijving naar onze bankrekening voldoen
  • Termijnbetaling: betaling in 4 termijnen verdeeld over het cursusjaar (*)

(*) Aan deze mogelijkheid zijn extra kosten verbonden. De mogelijkheid van termijnbetaling geldt alleen voor cursisten die in Nederland wonen. DJAM behoudt zich het recht voor om hiervan een bevestiging (recent bankafschrift, uittreksel uit het Bevolkingsregister, etc.) te vragen.

DJAM-studenten die in het volgende cursusjaar hun studie aan DJAM voortzetten krijgen een korting op het cursusgeld. Deze kortingsregeling geldt niet voor studenten die alleen DJAM-hoofdvaklessen hebben gevolgd.

Wie zich vlak voor of al tijdens de cursus aanmeldt, dient de betaling van het cursusgeld binnen veertien dagen te voldoen. In het geval van de keuze voor termijnbetaling bij late aanmelding gelden de afspraken zoals die tussen DJAM en de cursist gemaakt worden.

HET DJAM-BANKREKENINGNUMMER IS:

ING Bank tnv. DJAM, Amsterdam

IBAN no: NL64INGB0006131984

Swift/BIC code: INGBNL2A