De wijze van betalen

Cursusgeld betalen

Er zijn twee mogelijkheden om het cursusgeld te betalen:

  • Het gehele bedrag in een keer contant of via een overschrijving naar onze bankrekening voldoen
  • Termijnbetaling: betaling in 4 termijnen verdeeld over het cursusjaar (*)

(*) Aan deze mogelijkheid zijn extra kosten verbonden. De mogelijkheid van termijnbetaling geldt alleen voor cursisten die in Nederland wonen. De mogelijkheid van termijnbetaling geldt alleen voor cursisten die in
Nederland wonen. DJAM behoudt zich het recht voor om hiervan een
bevestiging te vragen (recente bankafschrift, uittreksel uit het Bevolkingsregister, etc.).

DJAM-studenten die in het volgende cursusjaar hun studie aan DJAM voortzetten krijgen een korting op het cursusgeld. Deze kortingsregeling geldt niet voor studenten die alleen DJAM-hoofdvaklessen hebben gevolgd.

Wie zich vlak voor of al tijdens de cursus aanmeldt, dient de betaling van het cursusgeld binnen veertien dagen te voldoen. In het geval van de keuze voor termijnbetaling bij late aanmelding gelden de afspraken zoals die tussen DJAM en de cursist gemaakt worden.

HET DJAM-BANKREKENINGNUMMER IS:

ING Bank tnv. DJAM, Amsterdam
IBAN no: NL64INGB0006131984
Swift/BIC code: INGBNL2A

 

Op tijd betalen

Voor beide betalingsmogelijkheden geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het cursusgeld. We versturen geen acceptgiro’s. Wel wordt je voor het verstrijken van de termijndatum een herinnering gestuurd. We verwachten dat je voor of uiterlijk op de aangegeven datum je betaling in orde maakt. Als je te laat bent sturen we je een herinnering met het verzoek binnen tien dagen alsnog te betalen. Reageer je hier niet tijdig op, dan worden je bovenop het verschuldigde bedrag administratiekosten in rekening gebracht.
Bij het, ook na herhaaldelijk aanmanen, uitblijven van betaling kan DJAM besluiten tot verdergaande maatregelen, zoals het inschakelen van een incassobureau.
N.B.: om misverstanden te voorkomen bij betaling door derden: laat altijd duidelijk je naam vermelden!

Mocht zich tijdens jouw studie bij DJAM een situatie voordoen waardoor het erg moeilijk wordt om op tijd aan je betalingsverplichtingen te voldoen, neem dan zo snel mogelijk, en in ieder geval voor het verstrijken van de datum waarop betaald moet worden, contact op met de DJAM-administratie. Misschien is er een tijdelijke betalingsregeling mogelijk.

Kinderbijslag/studiebeurs

Studeren bij DJAM brengt een al bestaand recht op kinderbijslag doorgaans niet in gevaar. Specifieke informatie over de voorwaarden voor kinderbijslag kun je het best opvragen bij het bij jou in de buurt gevestigde kantoor van de Sociale Verzekeringsbank.
Aan het studeren bij DJAM kun je geen rechten ontlenen op een studiebeurs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of een O.V.-jaarkaart.
Als je een uitkering ontvangt raden we je aan om te kiezen voor het studeren in de avonduren en/of het weekend. Dit in verband met de eisen die de uitkerende instantie doorgaans stelt met betrekking tot de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.