Lestijden/Lesdagen

Op DJAM wordt op zondag en maandag van ca. 11.00 uur tot ca. 22.30 uur en op dinsdag en woensdag in de avonduren lesgegeven. Vaak is het mogelijk om de (groeps)lessen op één lesdag te volgen. Het volgen van lessen verdeelt op twee lesdagen kan effektiever zijn, omdat je de lesstof dan beter verdeeld tot je kunt nemen.

Cursusjaar/studieduur

Het cursusjaar 2018/2019 begint op zondag 23 september 2018 (roosterophaaldag). De eerste lesweek begint op zondag 30 september 2018. Het cursusjaar loopt door tot medio juni 2019. In totaal zijn er 30 lesweken in het studiejaar, waartussen een aantal vakantieweken zijn gepland. De kerstvakantie duurt twee weken. De studie op DJAM duurt minimaal 1 cursusjaar. Na afloop kun je weer voor het volgende studiejaar inschrijven.

Inroostering/voorkeursdagen

Om bij de roosterindeling rekening te kunnen houden met de voorkeuren van studenten wordt aan iedereen gevraagd deze op zijn of haar aanmeldingsformulier aan te geven. Het gaat daarbij om een keuze uit drie mogelijkheden:

a) geen voorkeur

b) drie van de vier lesdagen aangeven waarop je beschikbaar bent (de lesdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en het weekend)

c) alleen het weekend en/of de avonduren door de week (als je fulltime verplichtingen hebt naast DJAM)

Bij mogelijkheid b) vragen we je om drie voorkeursdagen op te geven om bij het maken van het rooster enige speelruimte te hebben.

Het betekent niet automatisch dat je lessen ook verspreid over drie dagen plaatsvinden. Als je minder dan drie voorkeursdagen opgeeft loop je het risico dat jouw lesrooster afwijkt van de door jou opgegeven voorkeursdagen. Het heeft geen zin om dagdelen of bepaalde uren op te geven. Mocht bij het maken van het rooster blijken dat we (wat betreft de lesdagen) niet aan ieders wensen tegemoet kunnen komen, dan wordt daarover (telefonisch) overleg gevoerd met de betreffende studenten, zodat we op die manier tot een andere oplossing kunnen komen.
De lesroosters kunnen begin september worden opgehaald. Veranderingen in lesroosters die volgens de opgegeven voorkeursdagen zijn samengesteld zijn in principe niet mogelijk. Mocht hiertoe toch een in onze ogen zwaarwegende reden (èn mogelijkheid) voor zijn dan wordt voor zo'n roosterwijziging euro 25,- administratiekosten in rekening gebracht.